Obecné informace

Dvouleté přípravné kurzy ke studiu českých a anglických programů VŠE v Praze jsou určeny studentům, kteří plánují studium v českém nebo anglickém jazyce na jedné ze šesti fakult VŠE v Praze. Koncepce a náplň tohoto typu přípravných kurzů je i pro studenty neslovanského původu navržena s ohledem na požadavky vstupních testů a dalšího studia právě na VŠE v Praze.

Kromě hodin jazykové přípravy studenti absolvují i přípravu v těch předmětech, které je nutno absolvovat v rámci přijímacích zkoušek, což nejen zvyšuje šance na úspěch při přijímačkách, ale i významnou měrou usnadňuje orientaci ve studiu během prvního ročníku na VŠE. Součástí náplně kurzu je i práce se vzorovými testy přijímacích zkoušek na VŠE. Výuku vedou zkušení vyučující z VŠE, kteří ovládají ruský nebo anglický jazyk.

V případě zájemců o tento typ přípravného kurzu se předpokládá znalost angličtiny min. na úrovni A2. K momentu nástupu do kurzu by měl mít student ukončené středoškolské vzdělání.

První rok studia

Akademický rok (18.09.2017 – 27.05.2018): 33 týdnů výuky, celkem 1155 hodin výuky

Program: business English, úvod do obecné ekonomie, české reálie, konverzace, gramatika, fonetika

Zimní semestr 18.9. – 17.12. 2017 – 30 hodin čeština + 5 hodin angličtina týdně

Na konci zimního semestru je průběžná (semestrální) zkouška.

Letní semestr 8.1. – 27.5. 2018 – 30 hodin čeština + 5 hodin angličtina týdně

První rok studia je ukončen přijímací zkouškou do druhého roku studia.

Cena prvního roku kurzu: 6500 euro
Registrační poplatek: 250 euro
Celková cena: 6750 euro

Cena prvního roku kurzu pokrývá náklady týkající se kurzu včetně průběžných a závěrečných testů a základních studijních materiálů. Bezplatně je poskytován transfer z letiště, pomoc anglicky mluvícího kurátora v průběhu celého kurzu, pomoc s nostrifikací středoškolského/vysokoškolského vzdělání, registrací na policii po příjezdu atd. Registrační poplatek 250 euro není součástí ceny kurzu a je nevratný. Poplatek pokrývá náklady na odeslání dokumentů a administrativní náklady spojené se zařazením studenta do kurzu.

Druhý rok studia

Akademický rok (18.09.2018 – 27.05.2019):

Existují dvě varianty druhého roku studia:

Česko – anglický přípravný kurz ke studiu na VŠE v Praze

Zimní semestr – 10 hodin čeština + 20 hodin angličtina (součástí anglického jazyka jsou i předměty z řádného studia na Vysoké škole ekonomické v Praze)
Letní semestr – 10 hodin čeština + 20 hodin angličtina (součástí anglického jazyka jsou i předměty z řádného studia na Vysoké škole ekonomické v Praze)
Program: business English, úvod do obecné ekonomie, české reálie, konverzace
Na konci kurzu dostanou studenti certifikát potvrzující jeho absolvování. Po ukončení této varianty přípravného kurzu mohou úspěšní studenti pokračovat v některém z anglických bakalářských (např. Bachelor of International Business) nebo magisterských (např. International and Diplomatic Studies) studijních programů VŠE v Praze nebo pokračovat v bezplatných českých programech (část předmětů absolvovaných během kurzu se jim započítává do dalšího studia).
Cena tohoto prvního typu druhého roku studia: 6500 euro

Český přípravný kurz ke studiu na VŠE v Praze

Zimní semestr (18.9. – 17.12.2017) – 25 hodin českého jazyka týdně (včetně tří hodin reálií ČR)
Letní semestr (8.1. – 27.5. 2018) – 20 hodin týdně (včetně 2 hodin úvodu do obecné ekonomie a 3 hodin úvodu do společenských věd) + 5 hodin doplňkových předmětů
Program: Program tohoto druhého typu druhého roku studia odpovídá ročnímu přípravnému kurzu ke studiu na VŠE v Praze.
Cena tohoto druhého typu druhého roku studia odpovídá ceně ročního přípravného kurzu ke studiu na VŠE v Praze.
Obecná pravidla a politika kurzů
Všechny vaše dotazy rádi zodpovíme. Pište prosím na: kurzy-ceskyjazyk@vse.cz .