LETNÍ KURZ

Intenzivní letní kurz českého jazyka je určen těm, kteří chtějí navštívit Českou republiku, seznámit se s jejím jazykem a kulturou, a především těm, kteří plánují v budoucnosti studium na VŠE v Praze, popř. dalších vysokých školách v ČR. Tyto kurzy nabízejí možnost poznat Prahu, atmosféru jedné z nejprestižnějších evropských ekonomických univerzit a samozřejmě také možnost začít se učit český jazyk. Každý zájemce si může také může zvolit i program letního kurzu, který mu umožní zvýšit úroveň znalostí angličtiny. Oba nabízené programy kurzu jsou sestaveny s ohledem na mateřský jazyk studentů.

Oficiálním partnerem, který zajišťuje logistiku přípravných jazykových kurzů při VŠE v Praze, je 4LNguage.