Obecné informace

Semestrální přípravné kurzy českého jazyka jsou určeny studentům, kteří plánují studium na jedné ze šesti fakult VŠE v Praze. Jejich koncepce a náplň je navržena s ohledem na požadavky vstupních testů (na bakalářské i magisterské studijní programy) právě na VŠE v Praze.

Kromě hodin jazykové přípravy absolvují studenti přípravného kurzu i přípravu v těch předmětech, které je nutno absolvovat v rámci přijímacích zkoušek, což nejen zvyšuje šance na úspěch při přijímačkách, ale i významnou měrou usnadňuje orientaci ve studiu během prvního ročníku na VŠE. Doplňkovými předměty jsou: matematika, angličtina, úvod do obecné ekonomie, … . Součástí náplně kurzu je i práce se vzorovými testy přijímacích zkoušek na VŠE. Výuku vedou zkušení vyučující z VŠE, kteří ovládají ruský nebo anglický jazyk.

V případě zájemců o studium v tomto typu kurzu se předpokládá znalost českého jazyka na úrovni A1 – A2. K dosažení této úrovně je možné využít naší nabídku distančního kurzu.

Akademický semestr 06.01.2025 – 18.05.2025 (19 týdnů) – 20 hodin týdně (včetně 2 hodin úvodu do obecné ekonomie a 3 hodin úvodu do společenských věd) + 5 hodin doplňkových předmětů

Kurzy jsou zaměřeny na rozšíření znalostí českého jazyka ve všech jeho vrstvách (gramatika, lexika, syntax, konverzace, frazeologie, pravopis, stylistika). Doplňkově se též zaměřují na výslovnost, hovorový jazyk a reálie ČR. Hlavní pozornost je věnována rozšíření slovní zásoby a schopnosti studentů samostatně vyjadřovat své dojmy a názory. Kromě toho se studenti seznamují s ekonomickou lexikou nutnou pro přijímací zkoušky i pro následné řádné studium na VŠE, a to především formou čtení, poslechů, analýz a interpretací odborných textů. Znalosti předmětů, které budou studenti skládat v rámci přijímacích zkoušek na VŠE, mohou zdokonalit na hodinách doplňkových předmětů (angličtina, matematika, další cizí jazyky, …).

V programu studia je zakomponováno týdenní studijní volno po každých čtyřech týdnech výuky.

Na konci kurzu studenti absolvují závěrečnou zkoušku a dostanou certifikát o absolvování kurzu.

Díky využití efektivních výukových metod, moderních audiovizuálních pomůcek a vysoké kvalifikaci pedagogů dává absolvování přípravných kurzů při VŠE (samozřejmě při zodpovědném přístupu ke studiu ze strany studenta) záruku kvalitní přípravy k přijímacím zkouškám (nejen na VŠE, ale v podstatě na jakoukoliv vysokou školu, kde jsou zájemci nuceni prokázat odpovídající znalost českého jazyka).

Maximální kapacita tohoto typu kurzu je 30 studentů.

Studenti těchto kurzů mají možnost ubytování na kolejích VŠE a získání studijního dlouhodobého víza.

BONUS 1

BONUS 2

Obecná pravidla a politika kurzů

Všechny vaše dotazy rádi zodpovíme. Pište prosím na: kurzy-ceskyjazyk@vse.cz .