Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Obecné informace

Související stránky

Semestrální přípravné kurzy českého jazyka jsou určeny studentům, kteří plánují studium na jedné ze šesti fakult VŠE v Praze. Jejich koncepce a náplň je navržena s ohledem na požadavky vstupních testů (na bakalářské i magisterské studijní programy) právě na VŠE v Praze.

Kromě hodin jazykové přípravy absolvují studenti přípravného kurzu i přípravu v těch předmětech, které je nutno absolvovat v rámci přijímacích zkoušek, což nejen zvyšuje šance na úspěch při přijímačkách, ale i významnou měrou usnadňuje orientaci ve studiu během prvního ročníku na VŠE. Doplňkovými předměty jsou: matematika, angličtina, úvod do obecné ekonomie, … . Součástí náplně kurzu je i práce se vzorovými testy přijímacích zkoušek na VŠE. Výuku vedou zkušení vyučující z VŠE, kteří ovládají ruský nebo anglický jazyk.

V případě zájemců o studium v tomto typu kurzu se předpokládá znalost českého jazyka na úrovni A1 – A2. K dosažení této úrovně je možné využít naší nabídku distančního kurzu.

Akademický semestr 08.01.2018 – 20.05.2018 (19 týdnů) – 20 hodin týdně (včetně 2 hodin úvodu do obecné ekonomie a 3 hodin úvodu do společenských věd) + 5 hodin doplňkových předmětů

Kurzy jsou zaměřeny na rozšíření znalostí českého jazyka ve všech jeho vrstvách (gramatika, lexika, syntax, konverzace, frazeologie, pravopis, stylistika). Doplňkově se též zaměřují na výslovnost, hovorový jazyk a reálie ČR. Hlavní pozornost je věnována rozšíření slovní zásoby a schopnosti studentů samostatně vyjadřovat své dojmy a názory. Kromě toho se studenti seznamují s ekonomickou lexikou nutnou pro přijímací zkoušky i pro následné řádné studium na VŠE, a to především formou čtení, poslechů, analýz a interpretací odborných textů. Znalosti předmětů, které budou studenti skládat v rámci přijímacích zkoušek na VŠE, mohou zdokonalit na hodinách doplňkových předmětů (angličtina, matematika, další cizí jazyky, …).

V programu studia je zakomponováno týdenní studijní volno po každých čtyřech týdnech výuky.

Na konci kurzu studenti absolvují závěrečnou zkoušku a dostanou certifikát o absolvování kurzu.

Díky využití efektivních výukových metod, moderních audiovizuálních pomůcek a vysoké kvalifikaci pedagogů dává absolvování přípravných kurzů při VŠE (samozřejmě při zodpovědném přístupu ke studiu ze strany studenta) záruku kvalitní přípravy k přijímacím zkouškám (nejen na VŠE, ale v podstatě na jakoukoliv vysokou školu, kde jsou zájemci nuceni prokázat odpovídající znalost českého jazyka).

Cena kurzu: 59.000 korun (cca 2200 euro)

Cena kurzu pokrývá náklady týkající se kurzu včetně průběžných a závěrečných testů a základních studijních materiálů. Bezplatně je poskytován transfer z letiště, pomoc anglicky mluvícího kurátora v průběhu celého kurzu, pomoc s nostrifikací středoškolského/vysokoškolského vzdělání, registrací na policii po příjezdu atd. Registrační poplatek 6.500 Kč (cca 250 euro) není součástí ceny kurzu a je nevratný. Poplatek pokrývá náklady na odeslání dokumentů a administrativní náklady spojené se zařazením studenta do kurzu.

Invoice pro platbu bude vystaven v euro podle oficiálního kurzu ČS (Foreign Exchange – Buy) v daný den. V případě potřeby je možno vystavit invoice i pro platbu v dolarech či korunách.

Studentům, kteří po příjezdu předloží ruské maturitní vysvědčení (atestát) nebo diplom s průměrnou známkou 4,7 nebo vyšší (občané Ukrajiny – 9,8; občané Běloruska – 9,4), bude vyplaceno jednorázové stipendium 1.500 Kč (cca 60 euro).

Maximální kapacita tohoto typu kurzu je 30 studentů.

Studenti těchto kurzů mají možnost ubytování na kolejích VŠE a získání studijního dlouhodobého víza.

BONUS 1

BONUS 2

Obecná pravidla a politika kurzů

Všechny vaše dotazy rádi zodpovíme. Pište prosím na: kurzy-ceskyjazyk@vse.cz .