Přihláška

Jak se do letního intenzivního kurzu českého jazyka na VŠE zapsat?

1. Zaregistrovat se:

Vyplnit formulář přihlášky.

2. Zaplatit kurz:

Po přijetí přihlášky obdržíte mailem elektronickou fakturu pro zaplacení kurzu. Kurz musí být zaplacen celý (včetně registračního poplatku), neboť jen taková úhrada je předpokladem pro doručení oficiálního dopisu, který potvrdí přijetí studenta ke studiu a který je jedním ze základních dokumentů potřebných k vyřízení studentského víza do ČR. Platbu je třeba provést tak, aby veškeré poplatky spojené s převodem hradil odesílatel (režim OUR). Platba kurzovného probíhá prostřednictvím oficiálního partnera 4LNguage.

!!!Při platbě nezapomeňte uvést variabilní symbol a jméno a příjmení!!!

O provedení platby nás prosím informujte na: kurzy-ceskyjazyk@vse.cz .

3. Potvrzení o přijetí ke studiu:

Poté, co se peníze objeví na účtu VŠE, dostanete e-mailem potvrzení o zaplacení kurzu. V průběhu pěti pracovních dnů Vám pošleme oficiální dopis, který bude potvrzením Vašeho zařazení do kurzu. Cena poštovní služby je součástí ceny kurzu.

Všechny vaše dotazy rádi zodpovíme. Pište prosím na: kurzy-ceskyjazyk@vse.cz .