Obecné informace

Semestrální kurz přípravy ke studiu anglických bakalářských a magisterských programů VŠE v Praze je určen studentů, kteří plánují po jeho ukončení nastoupit ke studiu v angličtině. Koncepce a náplň kurzu je navržena s ohledem na požadavky vstupních požadavků právě na VŠE v Praze. Absolventi kurzu mají velice dobré šance na přijetí do bakalářských (např. Bachelor of International Business) a magisterských (např. International and Diplomatic Studies) studijních programů Vysoké školy ekonomické v Praze. Kromě hodin jazykové přípravy absolvují studenti i hodiny českého jazyka a obecné ekonomie, které jim pomohou při orientaci v novém prostředí a usnadní tak i počáteční etapu studia v prvním ročníku. Výuku vedou zkušení vyučující z VŠE, kteří ovládají anglický jazyk.

Akademický semestr (06.01.2025 – 18.05.2025) – 19 týdnů
22 hodin anglického jazyka + 4 hodiny českého jazyka týdně

Výuka je zaměřena na rozšíření znalostí ve všech aspektech jazyka (gramatika, lexika, syntax, konverzace, pravopis, stylistika apod.). Kromě toho se studenti seznamují s odborným ekonomickým lexikem, jež je nezbytné pro navazující řádné studium na VŠE v Praze (čtení, analýza a interpretace odborných textů).

Program: Business English, Academic writing, Presentation and Negotiations, Itercultural communication, World Economy

V programu studia je zakomponováno týdenní studijní volno po každých čtyřech týdnech výuky.
Na konci kurzu studenti absolvují závěrečnou zkoušku a dostanou certifikát o absolvování kurzu (příp. nepovinně Cambridge exam certificate)

Studenti těchto přípravných kurzů mají možnost ubytování na kolejích VŠE a získání studijního dlouhodobého víza .

Obecná pravidla a politika kurzů

Všechny vaše dotazy rádi zodpovíme. Pište prosím na: kurzy-ceskyjazyk@vse.cz .