Přihláška

Jak se do semestrálního přípravného kurzu českého jazyka zapsat?

1. Zaregistrovat se:

Vyplnit formulář přihlášky. Nezapomeňte prosím přiložit kopii pasu a vysvědčení (diplomu).

2. Zaplatit kurz:

Po přijetí přihlášky obdržíte mailem elektronickou fakturu pro zaplacení kurzu. Elektronickou fakturu (invoice) je třeba uhradit nejpozději v průběhu pěti pracovních dnů. V opačném případě bude vystaven nový invoice s cenou odpovídající aktuálnímu kurzu české koruny, viz kurz ČS (Foreign Exchange – Buy). Kurz musí být zaplacen celý (včetně registračního poplatku), neboť jen taková úhrada je předpokladem pro doručení oficiálního dopisu, který potvrdí přijetí studenta ke studiu a který je jedním ze základních dokumentů potřebných k vyřízení studentského víza do ČR. Platbu je třeba provést tak, aby veškeré poplatky spojené s převodem hradil odesílatel (režim OUR). Platba kurzovného probíhá prostřednictvím oficiálního partnera 4LNguage.

!!!Při platbě nezapomeňte uvést variabilní symbol a jméno a příjmení!!!

O provedení platby nás prosím informujte na: kurzy-ceskyjazyk@vse.cz .

3. Potvrzení o přijetí ke studiu v kurzu:

Poté, co se peníze objeví na účtu VŠE, dostanete e-mailem potvrzení o zaplacení kurzu. V průběhu pěti pracovních dnů Vám pošleme oficiální dopis, který bude potvrzením Vašeho zařazení do kurzu. Cena poštovní služby je součástí ceny kurzu.

Všechny vaše dotazy rádi zodpovíme. Pište prosím na: kurzy-ceskyjazyk@vse.cz .