Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Výhody přípravných kurzů na VŠE v Praze

Související stránky

Garantovat úspěšné složení přijímacích zkoušek na soukromých vysokých školách nebo školách, kde přijímací zkoušky nejsou, může každý, neboť zájemce o studium v nich nemusí prokazovat žádné znalosti. Garantovat úspěšné složení vstupních testů na VŠE v Praze nemůže nikdo, ani přípravné kurzy ke studiu právě na VŠE.

Přípravné kurzy českého jazyka ke studiu na VŠE v Praze však nabízejí svým studentům unikátní výhody.

  • Pouze studenti přípravných kurzů českého jazyka při VŠE v Praze mají možnost psát testy, jež jsou svou strukturou, obsahem a obtížností podobné vstupním testům, každý týden. To dává studentům možnost vysoce kvalitní přípravy ke složení přijímacího testu.
  • Pouze studenti přípravných kurzů českého jazyka při VŠE v Praze mají možnost seznámit se s prostředím Vysoké školy ekonomické v Praze a již během přípravy ke studiu se zorientovat v oblasti studijních plánů, zápisů na předměty apod.
  • Pouze studenti přípravných kurzů českého jazyka při VŠE v Praze mají již během přípravy ke studiu možnost být zapsáni v elektronickém studijním systému VŠE v Praze (InSIS), odhalit principy jeho fungování a jeho prostřednictvím nahlédnout do všech možností, které studium na VŠE nabízí. Tento fakt studentům výrazně ulehčuje administrativní zátěž během prvního roku studia na VŠE v Praze.

Tato informace se týká pouze studentů ročních a semestrálních přípravných kurzů českého jazyka na VŠE v Praze.