Cena

Cena kurzu: 65.000 korun (cca 2500 euro)

Cena kurzu pokrývá náklady týkající se kurzu včetně průběžných a závěrečných testů a základních studijních materiálů. Bezplatně je poskytován transfer z letiště, pomoc anglicky mluvícího kurátora v průběhu celého kurzu, pomoc s nostrifikací středoškolského/vysokoškolského vzdělání, registrací na policii po příjezdu atd. Registrační poplatek 6.500 Kč (cca 250 euro) není součástí ceny kurzu a je nevratný. Poplatek pokrývá náklady na odeslání dokumentů a administrativní náklady spojené se zařazením studenta do kurzu.

Invoice pro platbu bude vystaven v euro podle oficiálního kurzu ČS (Foreign Exchange – Buy) v daný den. V případě potřeby je možno vystavit invoice i pro platbu v dolarech či korunách.

Studentům, kteří po příjezdu předloží ruské maturitní vysvědčení (atestát) nebo diplom s průměrnou známkou 4,7 nebo vyšší (občané Ukrajiny – 9,8; občané Běloruska – 9,4), bude vyplaceno (na bankovní účet vedený v ČR) jednorázové ocenění 1.500 Kč (cca 60 euro).