Vízum do ČR

Veškeré informace ohledně povolení k pobytu s cílem studia v přípravných kurzech na VŠE v Praze naleznete na stránkách:
www.mvcr.cz (http://www.mvcr.cz/mvcren/article/–informacija-dlja-innostranych-grazdan.aspx)
www.mzv.cz (http://www.mzv.cz/jnp/en/information_for_aliens/index.html)
Konkrétní informace pro dané země naleznete na stránkách příslušného konzulárního úřadu (viz: www.mzv.cz)