Obecné informace

Roční přípravné kurzy českého jazyka jsou určeny studentům, kteří plánují studium na jedné ze šesti fakult VŠE v Praze. Jejich koncepce a náplň je navržena s ohledem na požadavky vstupních testů (na bakalářské i magisterské studijní programy) právě na VŠE v Praze.

Kromě hodin jazykové přípravy studenti absolvují i přípravu v těch předmětech, které je nutno absolvovat v rámci přijímacích zkoušek, což nejen zvyšuje šance na úspěch při přijímačkách, ale i významnou měrou usnadňuje orientaci ve studiu během prvního ročníku na VŠE. Doplňkovými předměty jsou: matematika, angličtina, úvod do obecné ekonomie, … . Součástí náplně kurzu je i práce se vzorovými testy přijímacích zkoušek na VŠE. Výuku vedou zkušení vyučující z VŠE, kteří ovládají ruský nebo anglický jazyk.

Akademický rok (09.09.2024 – 18.05.2025):

Zimní semestr 09.09.2024 – 15.12.2024 (14 týdnů) – 25 hodin týdně (včetně tří hodin reálií ČR)

Důraz je kladen především na výuku českého jazyka. Cílem je osvojení řečových dovedností (čtení, psaní, mluvení, porozumění poslechu), rozvoj komunikativních schopností a schopnost orientovat se v každodenních komunikačních situacích. Pozornost je věnována rozšiřování slovní zásoby a budování schopnosti samostatně vyjadřovat své názory. Studenti se seznamují i českými reáliemi a základy obecné ekonomie.
Na konci zimního semestru je průběžná (semestrální) zkouška.

Letní semestr 06.01.2025 – 18.05.2025 (19 týdnů) – 20 hodin týdně (včetně 2 hodin úvodu do obecné ekonomie a 3 hodin úvodu do společenských věd) + 5 hodin doplňkových předmětů

Tato druhá fáze je zaměřena na rozšíření znalostí všech oblastí českého jazyka (gramatika, lexika, syntax, konverzace, frazeologie, pravopis, stylistika); doplňkově se studenti zabývají i výslovností, hovorovou češtinou, historií a kulturou ČR. Kromě toho se studenti seznamují i s odbornou, především ekonomickou lexikou, která bude nutná k absolvování přijímacích zkoušek a dalšímu studiu na VŠE (čtení, poslech, analýza a interpretace odborných textů). Znalosti předmětů, které budou studenti skládat v rámci přijímacích zkoušek na VŠE, mohou zdokonalit na hodinách doplňkových předmětů (angličtina, matematika, další cizí jazyky).

V programu studia je zakomponováno týdenní studijní volno po každých čtyřech týdnech výuky (v zimním semestru je studijní volno doplněno dvanácti hodinami opakování týdně).

Na konci kurzu studenti absolvují závěrečnou zkoušku a dostanou certifikát o absolvování kurzu.

Díky využití efektivních výukových metod, moderních audiovizuálních pomůcek a vysoké kvalifikaci pedagogů dává absolvování přípravných kurzů při VŠE (samozřejmě při zodpovědném přístupu ke studiu ze strany studenta) záruku kvalitní přípravy k přijímacím zkouškám (nejen na VŠE, ale v podstatě na jakoukoliv vysokou školu, kde jsou zájemci nuceni prokázat odpovídající znalost českého jazyka).

Studenti těchto kurzů mají možnost ubytování na kolejích VŠE a získání studijního dlouhodobého víza.

BONUS 1

BONUS 2

Obecná pravidla a politika kurzů

Všechny vaše dotazy rádi zodpovíme. Pište prosím na: kurzy-ceskyjazyk@vse.cz .