VŠE v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE) je největší veřejnou vysokou školou ekonomickou v České republice. Za správnou implementaci kreditního systému jí Evropská komise udělila pro roky 2013 – 2016 právo využívat certifikát „ECTS label“ a „DS label“. VŠE se člení na 6 fakult, které zájemcům nabízejí široké spektrum studijních oborů v bakalářském, navazujícím magisterském i doktorském studijním programu. Pět fakult – Fakulta financí a účetnictví, Fakulta mezinárodních vztahů, Fakulta podnikohospodářská, Fakulta informatiky a statistiky a Národohospodářská fakulta – je umístěno v centru Prahy, Fakulta managementu působí v Jindřichově Hradci. Studium probíhá podle zásad Evropského systému převodu a akumulace kreditů (ECTS).

Na VŠE studuje v současné době téměř 18 tisíc studentů. Zájem o studium každoročně výrazně převyšuje kapacitu školy. VŠE nabízí bakalářské studijní obory v češtině, angličtině a ruštině, navazující magisterské a doktorské studijní obory v češtině a angličtině. Od roku 2007 působí na VŠE Středisko handicapovaných studentů.

Škola je vysoce hodnocena jak v tuzemsku, tak v zahraničí. Za správnou implementaci kreditního systému jí Evropská komise udělila pro roky 2013 – 2016 právo využívat certifikát „ECTS label“ a „DS label“ za udílení dodatku k diplomu v anglickém jazyce všem absolventům. Oba certifikáty potvrzují, že VŠE je důvěryhodným partnerem pro zahraniční vysokoškolské instituce. VŠE je zařazena do hodnocení Financial Times a v rámci projektu Eduniversal Ranking je dlouhodobě hodnocena jako jedna z nejlepších „business schools“ ve střední a východní Evropě. Dva navazující magisterské studijní obory získaly prestižní mezinárodní akreditaci EPAS od EFMD (European Foundation for Management Development).

Čestný titul VŠE „doctor oeconomiae honoris causa“ převzala řada významných českých i zahraničních ekonomů, např. nositelé Nobelovy ceny prof. Robert A. Mundell, prof. Milton Friedman či prof. Gary S. Becker.

Výuku zabezpečuje více než 700 kvalifikovaných akademických pracovníků a řada externistů z praxe. Kromě odborných předmětů je velký důraz kladen také na studium cizích jazyků. Zájemci se mohou věnovat studiu angličtiny, němčiny, francouzštiny, ruštiny, italštiny, portugalštiny, španělštiny, švédštiny a čínštiny.

VŠE poskytuje studentům kvalitní zázemí a dobré podmínky pro studium. Specializovaná knihovna školy obsahuje přes 430 tisíc knih a 330 titulů periodik. Studenti mohou v areálech VŠE využívat stovky počítačů, bezdrátové internetové připojení i moderní studijní informační systém ISIS. Pro mimopražské studenty je na kolejích připraveno téměř 4 500 lůžek.

Škola disponuje vlastním sportovním zázemím. Studenti mohou využívat moderní víceúčelovou sportovní halu, která byla uvedena do provozu v roce 2009. Tělocvična o rozloze 1 400 m2 umožňuje umístit současně tři volejbalová nebo basketbalová hřiště, hřiště na házenou, florbal, sálový fotbal a další sporty. V hale je i umělá horolezecká stěna a sál se zázemím pro rehabilitační cvičení. V objektu kolejí je umístěno fotbalové hřiště s umělým trávníkem. Organizovány jsou rovněž letní a zimní sportovní kurzy.

VŠE podporuje také rozličné zájmové aktivity studentů. Na škole působí pěvecký sbor, komorní orchestr, folklórní soubor, filmový klub, divadelní soubory a studentské časopisy. Zastoupeny jsou i mezinárodní studentské organizace a řada dalších zájmových sdružení.

VŠE se úspěšně zapojuje do mezinárodní spolupráce. Škola spolupracuje s více než 200 partnerskými univerzitami čtyř kontinentů. Do zahraničí je vysíláno více než 800 studentů ročně a obdobný počet zahraničních studentů je přijímán. VŠE je rovněž členem řady mezinárodních organizací a sítí vysokých škol, např. mezinárodní strategické aliance CEMS (Global Alliance in Management Education) a PIM (Partnership in International Management).

VŠE má úzké vazby na praxi. Absolventi VŠE se velmi dobře uplatňují na trhu práce a zastávají významné funkce jak v soukromém, tak veřejném sektoru. Nejvíce jich směřuje do různých odvětví průmyslu, bankovnictví, účetnictví a auditu, obchodu, marketingu a do oblasti informačních technologií. Dlouhodobým generálním partnerem VŠE je Česká spořitelna, a.s.