Výhody přípravných kurzů na VŠE v Praze

Garantovat úspěšné složení přijímacích zkoušek na soukromých vysokých školách nebo školách, kde přijímací zkoušky nejsou, může každý, neboť zájemce o studium v nich nemusí prokazovat žádné znalosti. Garantovat úspěšné složení vstupních testů na VŠE v Praze nemůže nikdo, ani přípravné kurzy ke studiu právě na VŠE.

Přípravné kurzy českého jazyka ke studiu na VŠE v Praze však nabízejí svým studentům unikátní výhody.

Tato informace se týká pouze studentů ročních a semestrálních přípravných kurzů českého jazyka na VŠE v Praze.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague