Важные даты

12.2.2018 - 11.5.2018 - Výuka v letním semestru 2017/2018

29.3.2018 - Děkanský den

Поиск
Расширенный поиск
Přihláška do přípravného kurzu - doplňkový

(Заявление – анкета)

Печатными латинскими буквами

Program kurzu (Программа курсов)26 hodin (26 часов)
Preferovaná hodina (Желаемое время): 11.00
12.45
Příjmení (Фамилия):
Jméno (Имя):
Jméno po otci (Отчество):
Kontaktní adresa
(Контакный адрес) – латинскими буквами!!:
E-mail (электронный адрес):

Potvrzuji, že všechny údaje a informace jsou uvedeny pravdivě. Jsem si vědom toho, že záměrné uvedení nepravdivých údajů může být příčinou omítnutí mého přijetí ke studiu.

(Я заверяю, что все данные и сведения полностью и правильно изложены. Мне известно, что указание заведомо ложных данных может быть основанием для отказа в приёме на учёбу.)

Bezpečnostní kód (rozlišujte malá a velká písmena)
защитный код (чувствительны к регистру)
CAPTCHA Image